Missie & Visie

Bij Woonhoeve “De Schaapskooij” geloven we dat iedereen, met of zonder verstandelijke beperking, recht heeft op een gelijkwaardige kwaliteit van leven. Respect, ontplooiing, sociale contacten en eigen keuzes staan centraal. Ons doel is de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking te optimaliseren.

 

Woonhoeve “De Schaapskooij” biedt 10 bewoners een veilig en warm thuis waar ze zichzelf kunnen zijn. Met een klein team van professionele begeleiders, zorgen we voor vaste vertrouwde gezichten en persoonlijke aandacht.

 

Onze woonvoorziening heeft een protestants-christelijke identiteit met bijbehorende normen en waarden. Bewoners en hun families hoeven dit niet te delen, maar we vragen wel respect hiervoor. Ons doel is een plek te creëren waar het prettig is om te wonen en op bezoek te komen.