Missie & Visie

Naar onze mening verschilt de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking niet met die van mensen zonder verstandelijke beperking. Ieder mens is gelijkwaardig en uniek. Alle mensen hebben recht op respect, ontplooiing, andere mensen om zich heen en het kunnen maken van eigen keuzes. Daarnaast heeft ieder mens recht op een plek waar hij/zij zichzelf kan zijn. Primair willen wij daarom de kwaliteit van leven optimaliseren van mensen met een beperking.

 

Woonhoeve De Schaapskooij biedt 9 bewoners met een beperking een veilig en warm thuis bieden. Een plek waar zij zichzelf kunnen zijn. Dit doen wij door er voor hen te zijn, wij accepteren hen zoals ze zijn en gaan uit van de mogelijkheden van de individuele bewoner. Zo willen wij de bewoners in hun kracht zetten. Dit doen wij met een klein team professionele begeleiding. Dus dagelijks vaste vertrouwde gezichten.

 

 

Woonhoeve De Schaapskooij heeft een protestants christelijke identiteit met de daarbij horende normen en waarden. Het is geen vereiste dat onze bewoners en hun familie dit ook zo beleven, maar wij vragen wel hun respect hiervoor. Wij willen een woonvoorziening creëren waar het fijn is om te wonen en op bezoek te komen.