Zorg & Dienstverlening

Woonhoeve “De Schaapskooij” biedt een veilig en warm thuis voor 9 bewoners met een licht tot matige verstandelijke beperking en aanverwante stoornissen.

Wij bieden 24-uurs zorg en begeleiding aan een doelgroep variërend in de leeftijd van 24 t/m 55 jaar met een indicatie WLZ, met een zorgzwaartepakket van VG4, VG5, of VG6. Wij bieden een volledig zorgpakket en zorg op maat. Dat wil zeggen dat de zorg en begeleiding die een bewoner van ons vraagt, daadwerkelijk geboden wordt.  Dit kan zijn op het gebied van het lichamelijk welzijn en de algemene dagelijkse levensverrichtingen, geestelijk welzijn, sociale contacten, begeleiding bij huishoudelijke taken en op gebied van werk/dagbesteding en omgeving en vrijetijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling. Wij werken volgens de Triple C methode en het zorgplan voor de bewoner komt tot stand in samenwerking met ouders/belangenbehartigers.

 

Wij onderscheiden ons door:

·       Kleinschaligheid

·       Huiselijke sfeer

·       Korte lijnen; ondernemersechtpaar fungeert als vast aanspreekpersoon

·       Dagelijks vast, vertrouwd en professioneel personeel

·       Een bij elkaar passende groep bewoners

·       Tijd en ruimte voor het doen van leuke activiteiten

 

 

 

De bewoners betalen de huur en servicekosten van zijn-haar inkomen/uitkering.  De kosten voor de zorg en begeleiding worden gefinancierd vanuit het Persoonsgebonden Budget.