Zorg & Dienstverlening

Woonhoeve “De Schaapskooij” biedt een veilig en warm thuis voor 10 bewoners met een lichte tot matige verstandelijke beperking en aanverwante stoornissen. Wij bieden 24-uurs zorg en begeleiding aan volwassenen van 18 tot 60 jaar met een WLZ-indicatie en zorgzwaartepakket VG3, VG4, VG5, VG6, of VG7

 

Onze zorg is op maat, gericht op lichamelijk welzijn, dagelijkse levensverrichtingen, geestelijk welzijn, sociale contacten, huishoudelijke begeleiding, werk/dagbesteding, vrijetijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling. We werken volgens de Triple C-methode: Coach, Cliënt, Competentie. Deze aanpak helpt bewoners hun mogelijkheden te benutten en een zinvolle dagindeling te hebben. 

 

Triple C- methode is een behandelingsmethode voor mensen met een verstandelijke beperking en complexe gedragsproblemen. Het doel van Triple C is om de kwaliteit van leven te verbeteren door de cliënt te coachen in het ontwikkelen van zijn of haar competenties.

 

Cliënt: Centraal staat de cliënt met zijn of haar individuele behoeften, wensen en mogelijkheden. Triple C richt zich op het begrijpen en respecteren van de persoonlijke achtergrond en identiteit van de cliënt.

Coach: De begeleider treedt op als coach en ondersteunt de cliënt in het dagelijks leven. De focus ligt op het bieden van structuur, voorspelbaarheid en een veilige omgeving. De coach observeert, leert de cliënt kennen en speelt in op diens gedrag en behoeften.

Competentie: Triple C streeft ernaar om de competenties van de cliënt te vergroten door betekenisvolle activiteiten en sociale interacties aan te bieden. Dit kan variëren van dagelijkse taken tot recreatieve bezigheden, afhankelijk van de interesses en capaciteiten van de cliënt.

 

Door deze aanpak helpen we  de cliënt om zelfvertrouwen op te bouwen, relaties aan te gaan en een zinvolle rol te spelen binnen de gemeenschap. Met Triple C moedigen we de cliënt aan tot groei, zelfstandigheid en een betere kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Onze onderscheidende kenmerken:

  • Kleinschaligheid
  • Huiselijke sfeer
  • Korte lijnen met het ondernemersechtpaar als vast aanspreekpunt
  • Dagelijks vast en vertrouwd professioneel personeel
  • Een bij elkaar passende groep bewoners
  • Tijd en ruimte voor leuke activiteiten

 

Bewoners betalen huur en servicekosten van hun inkomen/uitkering. Zorg en begeleiding worden gefinancierd vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB).